Przenoszenie rachunków płatniczych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Juchnowcu

Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw implementującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego zamieszczamy Instrukcję przenoszenia rachunków płatniczych w […]

Czytaj więcej...

Kartosfera

W związku z uruchomieniem od 1 lutego 2015 r. nowego portalu kartowego „Kartosfera” dostępnego na stronie internetowejwww.kartosfera.pl oraz wprowadzeniu zmian w płatnościach internetowych kartą, udostępniamy podręcznik użytkownika tego portalu oraz instrukcje dotyczące uruchomienia płatności kartowych w Internecie dla poszczególnych typów Klienta. Podręcznik użytkownika portalu kartosfera.pl Schemat płatności internetowych Instrukcje postępowania – Firmy: Posiadacz rachunku\Kredytobiorca, Użytkownik […]

Czytaj więcej...