ZARZĄD BANKU:

1. Antoniuk Eugeniusz
2. Starczewski Michał
3. Chren Irena

    - Prezes Zarządu
    - Wiceprezes Zarządu
    - Członek Zarządu

RADA NADZORCZA:

1. Muszyńska Anna
2. Kobryń Marek
3. Bieryło Kazimierz
4. Gałecka Janina Teresa
5. Borowski Franciszek
6. Bruczko Jan
7. Wnorowski Krzysztof

- Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Sekretarz Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej                  
- Członek Rady Nadzorczej