Centrala Banku
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym

ul. Białostocka 4
16-061 Juchnowiec Kościelny