Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
Odział w Turośni Kościelnej

ul. Lipowa 8
16-106 Turośń Kościelna