Lokata Progres 12

Informacje

NOWA OFERTA- Lokata oszczędnościowa PROGRES 12

1. Waluta lokaty: PLN
2. Kwota lokaty: minimalna 1.000 PLN, maksymalna -nielimitowana
3. Okres lokaty: 12 M
4. Typ oprocentowania: – stałe
5. Wysokość oprocentowania zgodna z ofertą Banku w dniu zawarcia lokaty (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym):

1 m-c 0,30%

2 m-c 0,50%

3 m-c 0,70%

4 m-c 0,90%

5 m-c 1,20%

6 m-c 1,50 %

7 m-c 1,80%

8 m-c 2,20%

9 m-c 2,60 %

10 m-c 3,00%

11 m-c 3,50%

12 m-c 4%

 

a) Oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi 1,85%,
b) Odsetki naliczane są od dnia wpłaty na rachunek lokaty do dnia poprzedzającego datę zapadalności lokaty włącznie.
c) Z chwilą wycofania lokaty progresywnej przed upływem zadeklarowanego terminu odsetki nalicza się za każdy zakończony okres jednomiesięczny według stopy procentowej dla danego okresu, przy czym Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres, w którym nastąpiła wypłata.
d) Klient nie otrzymuje odsetek w przypadku lokaty wycofanej przed upływem pierwszego miesiąca umownego.
e) Odsetki od lokaty progresywnej podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego.

6. Oprocentowanie dotyczy nowych środków deponowanych ponad wolumen środków znajdujących się na należących do klienta rachunkach w Banku Spółdzielczym w Juchnowcu Górnym wg stanu na 01.07.2019r. Oprocentowanie nominalne stałe w skali roku.
7. Rodzaj lokaty nieodnawialna