OFERTA KREDYTOWA

I.   Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
II. Kredyt obrotowy i inwestycyjny
    - do 2 lat
    - powyżej 2 lat
III. Kredyt nawozowy
IV.Kredyt pomostowy
   
OFERTA DEPOZYTOWA
 
I.   Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe:                                              
    - POL-Konto
II. Rachunek płatny na żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową
III. Lokata terminowa STANDARD:
     - oprocentowanie zależne od stawek rynku międzybankowego