Internet Banking

Internet Banking umożliwia Klientowi obsługę rachunków bankowych za pośrednictwem Internetu (przeglądarki internetowej).

Usługa umożliwia:

wgląd do rachunków przez całą dobę z dowolnego miejsca na Ziemi,
przegląd historii operacji rachunków,
predefiniowanie i wykonywanie przelewów (również składki ZUS oraz przelewy do US),
definiowanie przelewów z datą przyszłą,
definiowanie zleceń stałych,
zakładanie i likwidacja lokat terminowych.