Kontakt

Centrala BS w Juchnowcu Górnym 85-719-60-78
e-mail: centrala@bsjuchnowiec.pl

Oddział BS w Turośni Kościelnej 85-650-52-81
e-mail:turosn@bsjuchnowiec.pl

Filia w Kleosinie 85-663-13-19
e-mail: kleosin@bsjuchnowiec.pl

Filia w Niewodnicy Koryckiej 85-663-11-96
e-mail: niewodnica@bsjuchnowiec.pl