Klienci biznesowi

OFERTA KREDYTOWA

I. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
II. Kredyt obrotowy i inwestycyjny
– do 2 lat
– powyżej 2 lat
III. Kredyt nawozowy
IV.Kredyt pomostowy

OFERTA DEPOZYTOWA

I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe:
– POL-Konto
II. Rachunek płatny na żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową
III. Lokata terminowa STANDARD:
– oprocentowanie zależne od stawek rynku międzybankowego