Władze Banku

ZARZĄD BANKU:

1. Antoniuk Marek – Prezes Zarządu
2. Starczewski Michał – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
3. Steckiewicz Izabela Ewa – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

RADA NADZORCZA:

1, Bruczko Jan – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Dryl Tadeusz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Gogacz Piotr Marek – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Kozak Adam – Członek Rady Nadzorczej
5. Malinowski Stanisław- Członek Rady Nadzorczej
6. Tarasiuk Cezary – Członek Rady Nadzorczej
7. Wnorowski Krzysztof Jerzy – Członek Rady Nadzorczej