Władze Banku

ZARZĄD BANKU:

1. Antoniuk Marek – Prezes Zarządu
2. Starczewski Michał – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
3. Steckiewicz Izabela Ewa – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

RADA NADZORCZA:

1. Muszyńska Anna – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Dryl Tadeusz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Bieryło Kazimierz – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Gałecka Janina Teresa – Członek Rady Nadzorczej
5. Malinowski Stanisław- Członek Rady Nadzorczej
6. Bruczko Jan – Członek Rady Nadzorczej
7. Wnorowski Krzysztof – Członek Rady Nadzorczej