Odział w Turośni Kościelnej

Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym

Oddział w Turośni Kościelnej
ul. Lipowa 8
18-106 Turośń Kościelna

Tel.: 85-650-52-81

e-mail: turosn@bsjuchnowiec.pl

Godziny otwarcia: 8:00 – 15:45