Historia Banku

Historia Banku Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym sięga lat sześćdziesiątych XX wieku. 26 czerwca 1960 roku w Juchnowcu Kościelnym podczas Zgromadzenia Założycielskiego Spółdzielni powołano do życia Kasę Spółdzielczą w Juchnowcu Kościelnym działającą na terenie Juchnowca Dolnego i Bogdanek. Utworzono również pierwszy Zarząd Banku w składzie:
– Lewoc Stanisław – Przewodniczący
– Muszyńska Danuta – Członek Zarządu
– Czaczkowski Zygmunt – Członek Zarządu.
Rok 1966 przyniósł zmiany w nazwie spółdzielni, a mianowicie od 23 listopada Kasa Spółdzielcza zamienia się w Bank Spółdzielczy w Juchnowcu. Przez cały czas działalność Spółdzielni skupiona jest głównie wokół środowiska rolniczego.
W roku 1992 zostaje oddany do użytku nowy budynek będący główną siedzibą Banku po dzień dzisiejszy.
Poprzez zmiany administracyjne przez wszystkie lata działalności siedziba Banku zmieniała się z Juchnowca Kościelnego poprzez Juchnowiec Dolny, by w 1996 roku znaleźć się w granicach Juchnowca Górnego i osiągnąć obecną nazwę Banku Spółdzielczego
w Juchnowcu Górnym.
Dnia 01.12.2001 roku poprzez stawiane Bankom Spółdzielczym wymagania dotyczące wymogów kapitałowych dochodzi do połączenia BS Juchnowiec i BS Turośń Kościelna pod wspólną nazwą BS Juchnowiec Górny. Kształtuje się również nowy Zarząd Banku w składzie:
– Antoniuk Eugeniusz – Prezes Zarządu
– Muszyńska Janina – Wiceprezes Zarządu (do 27.05.2016r.)
– Chren Irena – Członek Zarządu
– Łukaszuk Zofia – Członek Zarządu (do 06.2008r.).
W marcu 2003 roku następuje otwarcie Filii BS w Kleosinie.
W październiku 2014 roku Bank otwiera nową Filię BS w Niewodnicy Koryckiej.
Obecnie Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym prowadzi działalność w czterech placówkach:
– Centrala BS w Juchnowcu
– Oddział BS w Turośni Kościelnej
– Filia BS w Kleosinie
– Filia BS w Niewodnicy Koryckiej
obsługując klientów z terenu województwa podlaskiego.