Wydłużenie okresu obowiązywania warunków gwarancji KFG i PLD w związku z mitygacją skutków pandemii COVID-19

Informacje

Szanowni Państwo,
w związku z przyjęciem przez Komisję Europejską w dniu 18 listopada 2021r. zmiany do Komunikatu Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”, Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym informuje o wydłużeniu okresu obowiązywania warunków gwarancji KFG i PLD w związku z mitygacją skutków pandemii COVID-19 do 30 czerwca 2022 r.
Stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji w terminie do 30 czerwca 2022 r. wynosi 0%.