Informacja o zmianie ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości

Informacje

Informujemy, że od dnia 01.06.2024 r. w związku z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości zmianie ulega Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla klientów indywidualnych. Nowy Regulamin dostępny jest na naszej stronie https://bsjuchnowiec.pl/oferta/klienci-indywidualni/